Dailyjuice.ro foloseste cookie-uri proprii și cookie-uri instalate de terțe părți, pentru a vă oferi cea mai bună experiență pe sit-ul nostru. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, descărcate în memoria calculatorului dvs (sau a telefonului mobil, tabletei dvs), atunci când accesați sit-ul dailyjuice.ro. Pe sit-ul nostru utilizam cookie-urile unor terțe părți precum Google, cu ajutorul cărora numărăm utilizatorii care accesează paginile sit-ului, afișăm anunțuri relevante și produse de interes pentru dvs. Anumite browsere permit dezactivarea permanentă a lor, însă vă informăm că dezactivarea cookie-urilor ar putea duce la scăderea calității vizitelor dumneavoastră pe sit-ul dailyjuice.ro.